Pigmenthaven på Rønnebæksholm

Jeg har fået mulighed for at lave en Pigmenthave i Rønnebæksholms gamle Herregårdshave – og har fået stillet ca 350 kvm jord til rådighed. Jeg vil rigtig gerne i gang og har i den forbindelse brug for din hjælp!

Planen til Pigmenthaven, er udarbejdet med rådgivning fra Astrid Colling Sivertsen, som er erfaren naturfarver og ejer af Midgaards have og i samarbejde med Herregårdgartner, Sara Nørager Andersen.

 

Fra Middelalderhave til Pigmenthave

Idéen er at lave en have som tager udgangspunkt i primær – og sekundærfarverne – gulorangerødlillablågrøn. Vi skal vise hvor farverne oprindeligt kommer fra, før det, som i dag, bliver fremstillet syntetisk. Vi har med haven mulighed for at bringe det op i en nutidig sammenhæng og belyse bæredygtighed og biodiversitet og ikke mindst glæden ved, at have fingrene i jorden, naturfarvning og fællesskabet omkring det.

Jeg har valgt planter som også knytter sig til plantefarvningens historie, som gør historien mere nærværende. Navnet Pigmenthaven er valgt for at bringe haven op til nutiden og fordi Rønnebækholm i dag fungere som kunsthal og desuden rummer Billedskole Storstrøm og Talentskolen. Rønnebæksholm er et sted hvor materialer og teknikker udvikles, undersøges og udstilles. Det er i den sammenhæng at Pigmenthaven skal forstås og bruges.

Derfor passer Pigmenthaven ind i Rønnebæksholm og omvendt …

 

Planen. Farverne. Planterne.

Til det ene felt i haven som er på ca. 150 kvm. har jeg har valgt:

  • Blå: Japansk indigo og vajd.
  • Rød: Krap og hvid snerre.
  • Gul: Vau, farvegåseurt, prikbladet perikon, vild kørvel og bronze fennikel.

Desuden er der eg, birk, gyldenris, rejnfan og krusset skræppe i haven og i den omkringliggende natur.

Det andet felt på 200 kvm. er ledigt efter oktober, når græskarene er høstet. Indtil videre er planen at så det med honningurt, morgenfrue, kornblomst mm.

Bliv frivillig i pigmenthaven

 

 

Haven bliver til daglig passet af gartnerne, men vi vil gerne involvere endnu flere i haven.
Der er allerede flere frivillige i haven, som nørder roser eller mødes i et fællesskab om køkkenhaven eller den medicinske have og det giver havens og museets gæster gode oplevelser af en overdådig og historisk have.

Som frivillig i Pigmenthaven er der flere muligheder for engagement. Til foråret skal vi så japansk indigo. Den er meget “japansk” og kræver nærvær og vedholdenhed. Den skal sås og omplantes et par gange – før udplantning. Derefter skal den passes indtil den får fat og herefter kommer belønningen.

Den anden udfordring er kraproden og hvid snerre. Den er en nem staude, men da det er rødderne vi skal bruge, skal de graves op efter afblomstring. Det er også en måde, at styre den på, da den breder sig via rodskud. Det vil sige at vi har 2 opgaver vi skal løse sammen.

 

Billed fra Yarrow and yarn 

Hvad får du med som frivillig:

  • En del af høsten.
  • Fællesarrangementer mindst 2 gange årligt.
  • Netværk, erfaringsudveksling og ideudvikling.
  • Viden om planter og naturfarvning.
  • Kaffe og kage.
  • og meget mere …

 

Lidt mere om Rønnebæksholm

 

Rønnebæksholm er en kunsthal, hvor der årligt vises fire udstillinger med primær vægt på samtidskunst. Fortællingen om Rønnebæksholm går tilbage til Middelalderen, og historien benyttes som greb i tilgangen til kunstudstillinger – hvor samtidskunsten udfordrer og udfordres af historien – såvel som i relation til vores øvrige aktiviteter, hvad end det er sankning i Herregårdshaven eller undervisningsforløb for skoleklasser.

Den hvide hovedbygning, opført i nygotisk stil, rummer udstillingsrum, kunstværksted, café og butik. Billedskolen Næstved og Talentskolen holder til i de gamle avlsbygninger ved indgangen til parken.

I Herskabsstalden, den restaurerede vognport og den charmerende gamle stald, er der foredrag, koncerter og konferencer, mens parken og gårdspladsen ved hovedbygningen danner ramme om Havemarked og Sankt Hans i sommermånederne og fejring af Grundtvigs fødselsdag med korsang i september.

Pavillonen “Venligheden”, som Rønnebæksholms ejer Marie Toft lod opføre til sin mand N.F.S. Grundtvig i 1850’erne, ligger i parkens sydøstlige hjørne.

Pigmenthaven er blevet gjort mulig med støtte fra Aage og Johanne Louis – Hansens fonden.

 

For at deltage i det frivillige netværk, skal jeg bede dig om at skrive en mail til mig på info@saragade.dk,  hvor du kort fortæller hvorfor du godt kunne tænke dig at deltage.

Kærlig hilsen

Sara Gade
– på vegne af Rønnebæksholm.