Hvad er craftpsykologi

I kender det sikkert godt, den totale fordybelse du mærker, når du arbejder med hænderne eller den afslappede følelse i kroppen når dine hænder laver en gentagelse igen og igen. Jeg er dybt afhængig af de følelser og hvis jeg ikke arbejder med mine hænder om det så er med tekstilfarvning, madlavning eller snitning, mister jeg kontakten med mig selv og mine omgivelser. Jeg forsvinder ind i et meget lille rum oppe i hjernen.

En dag på vej hjem i bilen hørte jeg i radioen om craftpsykologi. Indslaget fortalte om de effekter af håndarbejde og håndværk har for vores sundhed og det var craftpsykolog Anne Kirketerp, som fortalte om forskningen omkring emnet.
For mig som har arbejdet med håndarbejde og håndværk nærmest altid, var det sjovt at høre en teoretisk gennemgang af de processer som går igang. Jeg blev også glad fordi jeg følte en verificering af mine følelser, som styrkede mig i at tænke: det er helt rigtigt det du mærker og oplever. Anne Kirketerps har for ikke så lang tid siden udgivet en bog om emnet, som du kan købe her og herunder kan du med Anne Kirketerps egne ord få en appetizer på emnet.

Samtale med Anne Kirketerp

Hvad er craftpsykologi?

Craft-psykolog er: Psykologien bag menneskers passionsbårne engagement i skabelsen af noget materielt, hvor både processen (aktiviteten) og produktet er belønninger.

Craft-psykologi identificerer og teoriunderbygger de psykologiske effekter ved at udføre craft og åbner muligheder for bevidst at fremme trivsel samt modvirke psykisk mistrivsel gennem craft.

Du har lige skrevet en bog, hvad handler den om?

Bogen handler om de sundhedsfremmende effekter ved at lave håndarbejde og håndværk. Bogen beskriver et helt nyt område – craft-psykologi. Craft psykologi er håndarbejdets og håndværkets psykologi. Bogen er en grundbog i craft-psykologi til alle med interesse for håndarbejde, håndværk og trivsel. Den viser, hvorfor craft ikke blot er meningsfuldt og dejligt at udføre – men også har en lang række gavnlige fysiske og psykologiske effekter. Bogen er både grundig og letlæst. Den bygger på 4 års forskning samt et stort datamateriale, og den er et banebrydende værk, som for første gang sammenfatter viden om positive effekter ved at udføre craft. Bogen byder på lettilgængelige og grundige beskrivelser af teorier og øvelser og udfolder psykologien bag de mange gode oplevelser med craft, som både kan virke sundhedsfremmende, fremme glæden i hverdagen og være en hjælp til at tackle forskellige former for modgang.

Hvad sker der med os når vi arbejder med kunsthåndværk og er kreative?

Jeg har samlet alt mit forskning i en model. Med craft-psykologimodellen har jeg ønsket at samle alle teorier, videnskabelige artikler og indsamlet empiri bag min forskning for at illustrere, hvilke effekter det har at udføre craft. Det er selve det at have en passion, der gør gevinsten af passioneret Craft-udøvelse (paraplyen) så tyk og solid, at der er effekter at hente. PASSION er den oplevelse vi kender når noget er så lystfyldt, at selve aktiviteten er belønningen. Det er den type aktivitet som kaldes “indre motiveret” og som giver energi at lave. Vi behøver ikke lave en “to-do liste” for netop denne type aktivitet skal ikke overstås. Den er belønningen!

Omvendt er effekterne også med til at sikre en konstant oplevelse af, at craft er sjovt og meningsfuldt så passionen bevares. En positiv spiral er startet. Samtidig er der nogle effekter ved at lave craft disse er:

Flow, Ro, Kapacitet, Positive emotioner, Præstation.

Flow handler om at aktiviteten er så opslugende at vi for en tid glemmer alt omkring os. Udfordringen og vores færdigheder er i balance så vi fuld ud kan nyde processen. Når mennesker er i flow udskiller hjernen dopamin som er vores belønningshormon. Hvilket betyder at man faktisk kan blive afhængig af at lave craft! Desuden udskiller kroppen smert lindrende stoffer som Anandamid når vi er i dyb flow (er fuldt opslugt og lige skal koncentrere os så meget at alt andet forsvinder).

Ro opnår vi når vi laver craft ved alle de mange gentagelser som udføres – det kaldes for repetitive gentagelser. Det beroliger nervesystemet. Eller mere korrekt så aktiverer det vores parasympatiske nervesystem. Alle religioner har indbygget det repetivive i deres bønner. Katolikkerne fører fingene over små perler i rosenkransbønnen. Børn falder til ro når vi vugger dem. Og på samme måde falder vores nervesystem til ro når vi laver craft hvor der er mange gentagleser. Mange ens masker. Røre i en gryde. Vinde garn op. Hvis man kombinerer det med at lave åndedrætsøvelser kan man få en meget stærk effekt som kaldes ”afslapningsrespons” som bevirker at vores hjerterytmen nedsættes.

Kapacitet handler om at vores hjerne og neuroplasticitet holdes ved lige når vi lærer nye og svære ting. Og særligt når vi laver craft er der mange processer i gang. Men det er også vigtigt at man bruger si passion til at konstant lære nye og svære ting hele livet. Det er med at at bevare hjernens funktion. Men som det gamle ordsprog siger ”hvis du spænder lysten foran arbejder går det som en leg”

Positive emotioner er håb, glæde, optimisme, osv som kommer af, at vi laver noget som vi elsker at lave. Og måske med tanke på de mennesker som skal have det vi laver. Men når mennesker laver det de elsker bliver de ikke overraskende fyldt med positive emotioner. Det er afgørende for vores gennerelle oplevelse af optimisme og glæde i liver,t at vi overvejende og ofte har mange positive emotioner. Hvis alt er sur pligt og noget som bare skal oplevet er vi mere sårbare overfor stress og andre psykiske nedslidninger. Så det er en vigtig effekt at vi oplever positive emotioner når vi laver craft.

Præstation handler om at det oplevers eksistentielt meningsfuldt at præstere noget håndgribeligt. Mennesker har altid sat sig spor i verden. Vi har lavet hulemalerier. Vi stabler sten. Vi ridser i træer for at vise ”Jeg var her”! Og samtidig opleves alle de små micro- successer som vi oplever, når vi udfører craft som en samlet præstation som bevirker at vores gennerelle selvtillid øges. Det er bare fedt at se, at alle vores anstrengelser var det hele værd! Så vokser man og vi kommer derved til at elske vores passion for craft endnu mere. En positiv spiral er startet.

Hvad betyder det i fht. mere alvorlige tilstande fx. Stress, depressioner og angst?

Jeg har fundet en række sundhedsfremmende effekter ved at lave craft. Blandt andet på stress, depression og angst. Men også på spiseforstyrrelser og kroniske smerter oa.

Den store effekt kommer af at være i flow og opnå RO altså kontrol over opmærksomheden. Som beskrevet ovenfor.

Bogen kan købes her.

Vil du bare allerhelst i gang med hænderne, kan du melde dig til næste workshop her