Sara Gade blev uddannet tekstildesigner i 2005 med fokus på mønsterdannelse, taktilitet og farve.

Fra 2007 – 19 har hun fokuseret på, at lave billedkunstværker med håndværket som katalysator.

Naturen har altid været hovedinspiration, men efter hun flyttede på landet i 2016, forandrede det sig fra at være en abstraktion, til at være mere konkret. Hun begyndte at samle planter og ekstrahere farvestoffer.

I 2019 ledte det til en fordybelse i farvernes oprindelse,  kulturhistoriske farveplanter og menneskets relation til naturens ressourcer. Og et fravalg af skadelig kemi i sin kunstneriske praksis, produktion af egne farvestoffer og kun bruge materialer som til en hver tid kunne smides på komposten og recirkulerer.

I 2020 ledte det til et samarbejde med Rønnebæksholms kunsthal og Billedskolen om, at lave en Pigmenthave i Herregårdshaven. I Pigmenthaven gror kulturhistoriske planter, som er blevet brugt, som kilde til farvestoffer i mange 1000 år. Haven peger både tilbage på et historisk håndværk, men også på samtidens store spørgsmål: hvor kommer ressourcerne fra og er de uendelige? Hvilken historie har farvestofferne, før de lander i indkøbskurven? Og kan farvestoffer skabe biodiversitet?

Udover sin kunstneriske praksis er Sara formidler, underviser og rådgiver på farve haver og biodiversitet i haver, parkanlæg og på skoler.

I 2012-15 blev hun uddannet Naturmedicinsk terapeut og den holistiske tilgang til livet er en naturlig del af hendes praksis både i kunsten og i haven. Viden om planters medicinske egenskaber kommer ofte frem i hendes formidling og publikationer. Læs her: Blue fist fra Husholdningsbogen for Radikal Omsorg udgivet af Laboratoriet for Æstetik og Økologi 2021.

Kontakt:

Sara Gade
Stensbyvej 28B
4773 Stensved
Info@saragade.dk
+45 23 88 14 26
Cvr: 35 33 16 96